Phân nước

Phân nước VBM được làm từ những nguyên liệu nhập khẩu cao cấp. Cung cấp đầy đủ đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho hồ cây thủy sinh của bạn theo từng giai đoạn khác nhau. Giúp cây phát triển khỏe mạnh vượt trội về kích thước cũng như màu sắc và độ bóng của lá.