Bucephalandra

Cách setup bể nền trơ chơi Bucep

Cập nhật hình ảnh những lá nước đầu tiên tuyệt đẹp anh em nhé: Cách setup: Kích thước hồ: Cubic 40 Nhiệt độ: 26 độ C TDS: 270...

Page 2 of 2 1 2